Tuisblad

…die kans wat jy vandag vat, kan jou lewe vir altyd verander…

Kursusse wat deur Kans!vatter (binnekort Podiumpret) aangebied word:

1.  Toespraakskryf

‘n Werkswinkel om ouers van jonger leerders toe te rus met die vaardighede om praatjies te skryf.  Wat word van ‘n leerder verwag in die voorbereiding en aanbied van ‘n praatjie.

2.  “Wees voorbereid vir die Onvoorbereid”

Hierdie werkswinkel is al bygewoon deur meer as 500 leerders uit 4 provinsines en het oor die afgelope 3 jaar talle wenners en top 10 presteerders opgelewer.  Die grootste beloning bly egter om te sien dat ‘n leerder met selfvertroue kan opstaan en sy standpunt kan stel (met bewyse).  Ons beveel aan dat die “Wees voorbereid vir die Onvoorbereid”-werkswinkel nie gereserveer word vir ATKV-deelnemers nie, maar dat elke kind wat belangstel, betrokke raak.

3.  Beoordelaarswerkswinkel 

Maak seker al die personeel in u skool gebruik dieselfde maatstaf wanneer kinders vir kompetisies geoordeel word.  Kursusse buite  die Paarl, Pretoria en Centurion is onderhewig aan reis- en verblyfkoste.

4.  ATKV.  Radikale Redenaars. Streeksredenaars…  Waar begin ek met die skryf van’n praatjie?  Moeg gewag vir jou praatjie?  Het die redenaarstoespraak (wat jy ten duurste gekoop het) dit “nie vir jou kind gedoen nie”?

Kans!vatter het die antwoord.

Kom neem die eerste tree en leer hoe om jou gedagtes lyf te gee en in die regte volgorde in te span.
Ons leer jou ook tyd spaar:
– Doen jou navorsing die eerste keer reg.
– Dra jou boodskap die eerste keer korrek en met oortuiging oor.

Aan die begin van elke akademiese jaar is die opmerking van hoërskole aan laerskole dat Graad 8’s nie onafhanklik kan werk nie en dat hulle te stadig werk.  Ons weet ook dat universiteite hulle in dieselfde magtelose posisie bevind omdat leerders nie kan lees of weet hoe om te studeer nie en dat die hoeveelheid inligting in hulle eerste jaar hulle só oorweldig, dat baie van hulle die hasepad kies.  Die eise wat tans aan onderwysers gestel word, maak dit onmoontlik om individuele begeleiding van leerders te doen.  Daar is ‘n geweldige waardering vir personeel wat reeds agteroor buig om nie net inligting oor te dra nie, maar ook opvoeders te wees wat ‘n waardestelsel probeer kweek.  Sport en ander buite-muurse aktiwiteite in skole neem die res van hul tyd in beslag.  Die verdere probleem in die huidige stelsel is dat in die meeste gevalle beide ouers voldag werk.  Ouerbegeleiding tot selfstandigheid is dus ook baie moeilik en beperk.  Kans!vatter lê hom daarop toe om hierdie gaping te vul deur leerders in klein groepe toe te rus om onafhanklik van hulle ouers en ander volwassenes te raak en as verantwoordelike individue die arbeidsmark te betree.  Kans!vatter maak van jou ‘n Raak!vatter.

…die kans wat jy vandag vat, kan jou lewe vir altyd verander…

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *